Privacyverklaring Lucente verlichting

18 augustus 2020


Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Lucente verlichting acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
  via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
  die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
  en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Lucente verlichting is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel bij de webwinkel www.lucente.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Lucente verlichting.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account
opheft.


Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is
afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale
bewaarplicht.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte
afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen
niet anonimiseren.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
  wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
  waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
  persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Lucente verlichting
De werf 38
8401 JE Gorredijk
[email protected]
850603350